Nuôi lô song thủ khung 3 ngày đẹp nhất hôm nay

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày là một phương pháp đánh lô cặp Miền Bắc khoa học đạt mức thắng cực cao. Tất nhiên rồi với cách chơi đơn giản ai cũng có thể tham gia một cách dễ dàng, ngoài ra chúng tôi có những chuyên gia cảu Ku711.asia đỉnh cao trong việc nghiên cứu cặp lô nuôi khung 3 ngày nên cơ hội để các bạn nuôi lô song thủ bất bại.

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày đẹp nhất hôm nay

Từ Ngày Lô nuôi Kết Qủa Ngày trúng
31->02-02/2023 31 32 Trúng Ngày
30->01-02/2023 37 38 Trúng 37 Ngày 1
29->31-01/2023 32 38 Trúng 38 Ngày 1
28->30-01/2023 36 38 Trúng 36 Ngày 1
27->29-01/2023 75 76 Trúng 75 Ngày 1
26->28-01/2023 75 78 Trúng 78 Ngày 1
25->27-01/2023 12 16 Trúng 12 Ngày 1
19->24-01/2023 nghỉ tết Trúng Ngày
18->20-01/2023 90 93 Trúng 93 Ngày 1
17->19-01/2023 90 97 Trúng 97 Ngày 1
16->18-01/2023 93 95 Trúng 93-95 Ngày 1
15->17-01/2023 90 93 Trúng 90 Ngày 1
14->16-01/2023 90 96 Trúng 96 Ngày 1
12->14-01/2023 90 91 Trúng 91 Ngày 2
11->13-01/2023 97 98 Trúng 97x2 Ngày 1
08->10-01/2023 36 37 Trượt Ngày
05->07-01/2023 46 47 Trượt Ngày
03->05-01-2023 56 57 Trúng 57x2 Ngày 2
01->03-01-2023 97 98 Trúng 97 Ngày 2
29->31-12-2022 42 43 Trượt Ngày
28->30-12-2022 76 77 Trúng 77 Ngày 1
26->28-12-2022 01 02 Trúng 02x2 Ngày 2
24->26-12-2022 78 79 Trúng 79 Ngày 2
21->23-12-2022 76 79 Trúng 76 Ngày 3
19->21-12-2022 74 76 Trúng 74 Ngày 2
16->18-12-2022 12 13 Trượt Ngày
15->17-12-2022 73 76 Trúng 76 Ngày 1
12->14-12-2022 37 38 Trúng 37 Ngày 3
11->13-12-2022 70 71 Trúng 70 Ngày 1
08->10-12-2022 20 21 Trượt Ngày
05->07-12-2022 31 32 Trúng 31x2 Ngày 3
04->06-12-2022 81 82 Trúng 81 82 Ngày 1
01->03-12-2022 34 39 Trượt Ngày
28-11/30-11-2022 16 18 Trượt Ngày
26-11/28-11-2022 40 41 Trúng 41 Ngày 2
25-11/27-11-2022 37 38 Trúng 38 Ngày 1
24-11/26-11-2022 18 19 Trúng 18 Ngày 1
21-11/23-11-2022 06 07 Trúng 06 Ngày 3
18-11/20-11-2022 45 46 Trượt Ngày
15-11/17-11-2022 26 27 Trúng 26 Ngày 3
14-11/16-11-2022 34 35 Trúng 34 Ngày 1
11-11/13-11-2022 18 19 Trượt Ngày
10-11/12-11-2022 07 08 Trúng 07x2 Ngày 1
09-11/11-11-2022 78 79 Trúng 78x2 Ngày 1
08-11/10-11-2022 86 87 Trúng 86x2 Ngày 1
07-11/09-11-2022 08 09 Trúng 08 Ngày 1
06-11/08-11-2022 50 51 Trúng 50x2 51 Ngày 1
05-11/07-11-2022 78 79 Trúng 78 Ngày 1
04-11/06-11-2022 89 90 Trúng 90 Ngày 1
02-11/04-11-2022 70 71 Trúng 70 Ngày 2
30-10/01-11-2022 26 27 Trúng 26 Ngày 3
29-10/31-10-2022 91 92 Trúng 91 Ngày 1
28-10/30-10-2022 49 50 Trúng 49x3 50 Ngày 1
25-10/27-10-2022 87 89 Trượt Ngày
24-10/26-10-2022 63 64 Trúng 64 Ngày 1
22-10/24-10-2022 45 46 Trúng 46 Ngày 2
21-10/23-10-2022 05 06 Trúng 05 Ngày 1
20-10/22-10-2022 15 16 Trúng 16x2 Ngày 1
19-10/21-10-2022 27 28 Trúng 28 Ngày 1
17-10/19-10-2022 85 86 Trúng 86x2 Ngày 2
16-10/18-10-2022 28 29 Trúng 29 Ngày 1
15-10/17-10-2022 15 16 Trúng 15 Ngày 1
14-10/16-10-2022 70 71 Trúng 70 Ngày 1
13-10/15-10-2022 53 54 Trúng 53 Ngày 1
11-10/13-10-2022 94 95 Trúng 95 Ngày 2
08-10/10-10-2022 82 83 Trúng Ngày
07-10/09-10-2022 40 41 Trúng 40 41 Ngày 1
05-10/07-10-2022 81 82 Trúng 81 Ngày 2
03-10/05-10-2022 49 50 Trúng 50 Ngày 2
02-10/04-10-2022 78 79 Trúng 78 Ngày 1
01-10/03-10-2022 50 51 Trúng 50 Ngày 1
29-09/01-10-2022 08 09 Trúng 09 Ngày 2
26-09/28-09-2022 51 52 Trúng 51 Ngày 3
25-09/27-09-2022 20 21 Trúng 20 Ngày 1
24-09/26-09-2022 38 39 Trúng 38 Ngày 1
21-09/23-09-2022 53 54 Trúng 43x2 Ngày 2
20-09/22-09-2022 09 10 Trúng 10 Ngày 1
19-09/21-09-2022 59 60 Trúng 60 Ngày 1
16-09/18-09-2022 93 94 Trúng 94x2 Ngày 3
14-09/16-09-2022 47 48 Trúng 47 Ngày 2
13-09/15-09-2022 91 92 Trúng 91 Ngày 1
11-09/13-09-2022 80 81 Trúng 80 Ngày 2
10-09/12-09-2022 31 32 Trúng 31 32 Ngày 1
09-09/11-09-2022 50 51 Trúng 50 Ngày 1
06-09/08-09-2022 41 42 Trúng 42 Ngày 3
03-09/05-09-2022 05 06 Trúng 05 06 Ngày 3
31-08/02-09-2022 28 29 Trượt Ngày
28-08/30-08-2022 68 69 Trúng 68 69x2 Ngày 3
27-08/29-08-2022 71 72 Trúng 71 Ngày 1
26-08/28-08-2022 89 90 Trúng 90 Ngày 1
25-08/27-08-2022 18 19 Trúng 18 Ngày 1
23-08/25-08-2022 05 06 Trúng 05 Ngày 2
20-08/22-08-2022 82 83 Trúng 82 Ngày 2
18-08/20-08-2022 02 03 Trúng 02 Ngày 2
17-08/19-08-2022 90 91 Trúng 90 91 Ngày 1
14-08/16-08-2022 80 81 Trượt Ngày
13-08/15-08-2022 26 27 Trúng 26 Ngày 1
11-08/13-08-2022 56 57 Trúng 56 Ngày 2
09-08/11-08-2022 81 82 Trúng 81x2 Ngày 2
07-08/09-08-2022 91 92 Trúng 92 Ngày 2
05-08/07-08-2022 37 38 Trúng 37 Ngày 2
04-08/06-08-2022 12 13 Trúng 12 Ngày 1
01-08/03-08-2022 53 54 Trúng Ngày
01-08/03-08-2022 75 76 Trúng 76 Ngày 2
29-07/31-07-2022 64 65 Trúng 64 Ngày 3
28-07/30-07-2022 93 94 Trúng 94 Ngày 1
26-07/28-07-2022 14 15 Trúng 15x3 Ngày 2
25-07/27-07-2022 69 70 Trúng 69 Ngày 1
23-07/25-07-2022 58 59 Trúng 58 Ngày 2
20-07/22-07-2022 24 25 Trúng Ngày
19-07/21-07-2022 41 42 Trúng 41 Ngày 1
16-07/18-07-2022 83 84 Trúng Ngày
14-07/16-07-2022 95 96 Trúng 95 96 Ngày 2
11-07/13-07-2022 89 90 Trượt Ngày
10-07/12-07-2022 72 73 Trúng 72 Ngày 1
09-07/11-07-2022 31 32 Trúng 31 32x2 Ngày 1
08-07/10-07-2022 49 50 Trúng 50x2 Ngày
07-07/09-07-2022 71 72 Trúng 71 Ngày 1
04-07/06-07-2022 16 17 Trúng 17 Ngày 3
03-07/05-07-2022 73 74 Trúng 73 Ngày 2
02-07/04-07-2022 95 96 Trúng 96 Ngày 1
01-07/03-07-2022 91 92 Trúng 91 Ngày 1
30-06/02-07-2022 45 46 Trúng 46 Ngày 1
29-06/01-07-2022 29 30 Trúng 30 Ngày 1
28-06/30-06-2022 37 38 Trúng 37 Ngày 1
26-06/28-06-2022 24 25 Trúng 24 25 Ngày 2
24-06/26-06-2022 18 19 Trúng 18 Ngày 2
23-06/25-06-2022 69 70 Trúng 70 Ngày 1
20-06/22-06-2022 90 91 Trúng Ngày
18-06/20-06-2022 84 85 Trúng 84 Ngày 2
17-06/19-06-2022 68 69 Trúng 68 Ngày 1
16-06/18-06-2022 48 49 Trúng 48 49 Ngày 1
13-06/15-06-2022 04 05 Trúng 04 05x2 Ngày 3
11-06/13-06-2022 93 94 Trúng 94 Ngày 2
09-06/11-06-2022 53 54 Trúng 53 Ngày 2
08-06/10-06-2022 42 43 Trúng 42 43 Ngày 1
05-06/07-06-2022 23 24 Trúng 23 Ngày 3
04-06/06-06-2022 78 79 Trúng 78 Ngày 1
01-06/03-06-2022 56 57 Trúng Ngày
29-05/31-05-2022 70 71 Trúng Ngày
28-05/30-05-2022 38 39 Trúng 39 Ngày 1
27-05/29-05-2022 71 72 Trúng 71x2 Ngày 1
26-05/28-05-2022 57 58 Trúng 57 Ngày 1
25-05/27-05-2022 42 43 Trúng 43 Ngày 1
24-05/26-05-2022 26 27 Trúng 26 Ngày 1
21-05/23-05-2022 17 18 Trúng 17 Ngày 3
19-05/21-05-2022 27 28 Trúng 28 Ngày 2
16-05/18-05-2022 83 84 Trúng Ngày
15-05/17-05-2022 53 54 Trúng 54 Ngày 1
14-05/16-05-2022 35 36 Trúng 36 Ngày 1
11-05/13-05-2022 81 82 Trúng 82 Ngày 3
09-05/11-05-2022 79 80 Trúng 79 Ngày 2
08-05/10-05-2022 51 52 Trúng 51 52 Ngày 1
05-05/07-05-2022 80 81 Trúng Ngày
04-05/06-05-2022 51 52 Trúng 51 52 Ngày 1
03-05/05-05-2022 28 29 Trúng 28x2 Ngày 1
02-05/04-05-2022 80 81 Trúng 80 81 Ngày 1
01-05/03-05-2022 74 75 Trúng 74 Ngày 1
30-04/02-05-2022 80 81 Trúng 81 Ngày 1
27-04/29-04-2022 61 62 Trúng Ngày
26-04/28-04-2022 31 32 Trúng 31x2 Ngày 1
25-04/27-04-2022 27 28 Trúng 28 Ngày 1
23-04/25-04-2022 48 49 Trúng 49 Ngày 2
22-04/24-04-2022 51 52 Trúng 51 Ngày 1
21-04/23-04-2022 69 70 Trúng 70 Ngày 1
20-04/22-04-2022 45 46 Trúng 46 Ngày 1
17-04/19-04-2022 62 63 Trúng Ngày
14-04/16-04-2022 26 27 Trúng 27 Ngày 3
11-04/13-04-2022 62 63 tRÚNG 62 Ngày 3
08-04/10-04-2022 71 72 Trúng 72 Ngày 3
06-04/08-04-2022 53 54 Trúng 54 Ngày 2
03-03/05-04-2022 27 28 Chờ kết quả Ngày
02-03/04-04-2022 13 14 Trúng 14 Ngày 1
30-03/01-04-2022 47 48 Chờ kết quả Ngày
27-03/29-03-2022 78 79 Trúng 79 Ngày 3
26-03/28-03-2022 53 54 Trúng 54 Ngày 1
25-03/27-03-2022 35 36 Trúng 36x2 Ngày 1
24-03/26-03-2022 62 63 Trúng 62x2 Ngày 1
22-03/24-03-2022 24 25 Trúng 25 Ngày 2
21-03/23-03-2022 17 18 Trúng 17 Ngày 1
20-03/22-03-2022 09 10 Trúng 09 10x2 Ngày 1
19-03/21-03-2022 17 18 Trúng 18 Ngày
18-03/20-03-2022 52 53 Trúng 52 Ngày 1
16-03/18-03-2022 37 38 Trúng 38 Ngày 2

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày được hiểu như thế nào?

Trước khi tìm cách nuôi lô song thủ khung 3 ngày các bạn cần biết thông tin này là gì? Việc này sẽ giúp anh em có nhiều cách chơi chính xác. Khi nắm rõ được các loại lô người chơi sẽ không bị nhầm lẫn với các con lô khác. Trong giới cá cược xổ số thì lô song thủ được hiểu khá đơn giản. 

Nếu cả cặp song thủ mà bạn chọn cùng về trong 1 ngày thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ lãi lớn hơn. Ngược lại nếu chúng đó không về thì tức là bạn sẽ mất hết số tiền đã đặt cược. Khác với lô xiên người cá cược phải có cả hai con cùng về thì mới chiến thắng. Song thủ lô thì chỉ cần có 1 con về là bạn sẽ nhận được tiền thưởng có đủ lãi. 

Tương tự như cách nuôi lô khung khác thì với cách nuôi này các bạn sẽ tiến hành nuôi trong thời gian là 3 ngày. Theo các cao thủ thì cách nuôi lô trong thời gian này là hợp lý nhất. Trường hợp nếu quá mức này mà cặp số bạn chọn không về thì tức là nó không có khả năng nổ. Vì vậy các bạn nên bỏ đi để nuôi cặp số khác. Khi chơi cần phải có chiến lược phù hợp trong việc nâng vốn để đầu tư có lãi. 

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày được hiểu như thế nào?
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày được hiểu như thế nào

Cách nuôi song thủ theo khung 3 ngày có đặc điểm gì? 

Để hiểu rõ hơn về cách chơi lô song theo khung 3 ngày thì các bạn cần phải nắm được đặc điểm của nó là gì? Cùng khám phá một số ưu và nhược điểm qua bài viết sau. 

Điểm nổi bật khi nuôi lô song thủ khung 3 ngày

So với cách chơi bạch thủ lô hay lô xiên thì song thủ lô có cơ hội chiến thắng cao hơn. Đồng thời mức độ rủi ro cũng sẽ ít hơn, bởi khi đặt cược 2 cặp lô chỉ cần các bạn trúng 1 lô là sẽ nhận được một số tiền thưởng cực lớn. Trường hợp nếu bạn trúng cả 2 con cùng lúc thì tiền thưởng ăn được sẽ rất cao. 

Bên cạnh đó cách cá cược này còn giúp các bạn tránh được trường hợp lô về lộn như khi chơi bạch thủ lô. Ví dụ khi bắt con bạch thủ lô là 24 nhưng kết quả lại về dạng lộn là 42. Như vậy khi chơi theo cách song thủ lô sẽ có cơ hội trúng rất cao. 

Đồng thời khi chốt số theo cách này số tiền vốn mà anh em bỏ ra cũng không quá lớn. Nếu trúng 1 trong 2 thì đều mang đến chiến thắng và có được số tiền vốn và tiền lãi tương ứng. 

Hạn chế 

Không ai dám khẳng định cách chơi nào chính xác 100% và không có nhược điểm. Với cách song thủ lô khung 3 ngày cũng không phải điều khác biệt, phương pháp này vẫn tồn tại một số nhược điểm cơ bản. Theo cách này người chơi cần phải bỏ ra số vốn lớn gấp đôi cách chơi bạch thủ vì phải đặt cược cho 2 con thay vì 1 con. Tuy nhiên khi trúng 1 trong 2 thì số tiền lãi nhận được sẽ không quá nhiều. 

Các cao thủ đều nhận định rằng nuôi lô song thủ khung 3 ngày luôn là sự lựa chọn an toàn và đúng đắn khi tham gia soi cầu để các bạn có được tỷ lệ chiến thắng cao. Tuy nhiên cần có sự nghiên cứu thật kỹ càng về cách chơi chuẩn nhất thì mới có cơ hội mang về lợi nhuận cao. 

Xem Thêm >>

Lấy số nuôi lô song thủ khi nào?

Cực kỳ đơn giản các bạn chỉ cần truy cập vào trang soicaurong247.com và tìm đến trang này, các bạn sẽ thấy ngay cặp song thủ lô cùng với đó là thời gian nuôi chi tiết của nó.

Theo bình thường khi cặp lô đang nuôi mà về thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay cặp số mới để anh em nuôi, cũng có ít trường hợp lô nuôi bất ngờ không ra trong thời gian nuôi thì ngay ngày hôm sau chúng tôi cũng sẽ đăng tải những cặp số mới, tuy nhiên với khả năng soi cầu thì tỉ lệ để xảy ra trường hợp thứ 2 là rất ít xảy ra.

Lấy số nuôi lô song thủ khi nào?
Lấy số nuôi lô song thủ khi nào

Nuôi song thủ lô khung 3 ngày làm sao chuẩn nhất?

Để hình thức này đạt được độ hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần có được những kinh nghiệm chơi, sau đây thì chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu được nên chơi như thế nào để luôn thắng.

Nhiều bạn hay tìm thử những website để theo dõi xem nuôi có chuẩn không, muốn biết trang đó nuôi chuẩn hay không chuẩn thì anh em cần xem trong một thời gian dài, ví có thể đúng khung bạn xem nó chẳng may bị gãy rồi các bạn không theo trang đó nữa, điều này vô tình đánh mất đi một địa chỉ nuôi song thủ lô Miền Bắc chuẩn xác.

Nếu như các lô thru chơi đều từng tháng tại website của chúng tôi thì chắc chắn việc thu về số tiền lời khủng là điều đương nhiên rồi, hãy áp dụng các phương pháp, chắc chắn anh em sẽ phải rất ngạc nhiên với thành quả đạt được.

Lời kết

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày luôn là một phương pháp để các bạn có được chiến thắng lớn. Một điều quan trọng là mỗi người chơi đều sẽ không bao giờ gặp phải các tình huống như bị lỗ vốn hoặc không lo về lộn khi cược theo cách thức này.